Avís legal

D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades personals seran inclosos en un fitxer sota la responsabilitat de SOLHOME (Eva Berninches Egido 02638729P), amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: AVINGUDA RIELLS, 59 LOCAL B 17130 L'Escala GIRONA, a l'email info@solhome.es

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los amb l'objecte de poder fidelizar la relació entre les parts. També sol·licitem el seu consentiment per a la comunicació de les dades a altres empreses quan aquesta comunicació sigui necessària per a l'execució del present contracte o pugui suposar una millora en la relació entre ambdues parts.